metodą kapitałową

Odnośniki

ekonomistka

Temat: OBIECANKI CACANKI
...nie będą w stanie wywiązać się np. z wieloletnich gwarancji zatrudnienia; nie zważały jednak na to, gdyż w umowach nie przewidziano żadnych sankcji." Takie luki prawne występują nie tylko w przypadku branży cementowej; według badania ISP PAN w 30% zawartych umów nie zamieszczono żadnych zabezpieczeń na wypadek nie wywiązywania się inwestorów zagranicznych z postanowień zawartej umowy. Wśród przedsiębiorstw sprywatyzowanych metodą kapitałową brak takich zapisów pojawił się w 25% umów, przy sprzedaży w 1/3, natomiast przy wniesieniu w prawie 43% transakcji. Jak podkreślają autorzy, "pominięcie zapisów egzekwujących realizację zobowiązań może narażać interes zarówno Skarbu Państwa, jak firm i ich pracowników, których dobra nie są należycie chronione. W przypadku nie wywiązywania się inwestorów z podjętych uzgodnień znaczną...
Źródło: fdlbc.nethit.pl/viewtopic.php?t=1267Temat: Czy i jak prywatyzować Warmię
proponuję prywatyzację metodą kapitałową, najskuteczniejsza jak do tej pory metoda pozyskiwania środków na działalność firmy, etapowa emisja akcji itd itp. przejrzyste zarządzanie napewno uleczy tą firmę z obecnych bolączek
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=15520


Temat: polityka społeczna prof. Błędowski - egzamin
Dla zainteresowanych pytania z drugiego terminu: 1.Uzasadnij centralne miejsce systemu zabezpieczeń społecznych w pomocy społecznej (5p.) 2.Zadania Funduszu Pracy (5p.) 3.Wpływ II transformacji demograficznej na zadania polityki społecznej (4p.) 4.Różnice między repartycyjną a kapitałową metodą ubezpieczeń emerytalnych (3p.)
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=9993
Powered by MyScript